machermann.lt  ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje  www.machermann.lt  (toliau – Pirkėjas), ir  (toliau – Pardavėjas) tarpuUAB SENEX savio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties dalis. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 1. Prekių kainos, nurodytos e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
 2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis), paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugomawww.kjt.ltduomenų bazėje.
 1. PIRKĖJO TEISĖS
 2. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.
 4. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

6.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos konkretaus vartotojo asmeniniams poreikiams, reikmėms.

6.2. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo arba jų pakuotė buvo pažeista;

6.3. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, jei prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

III. PIRKĖJO PAREIGOS

 1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
 2. Pirkėjas privalo e–parduotuvės registracijos formoje pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 3. Pirkėjas, laiku neatnaujinęs asmens duomenų, prisiima visą dėl to kylančią riziką.
 4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 1. PARDAVĖJO TEISĖS
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 1. PARDAVĖJO PAREIGOS
 2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. Jei susidarius laikinam prekių trūkumui Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti (pirkti) prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.
 4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 5. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.
 1. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
 2. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

18.1. naudojant internetinės bankininkystės sistemas;

18.2. išankstiniu banko pavedimu;

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

 1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonės, kurjerių tarnybos ir paštas.
 2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, išmatavimų ir kainos.
 3. Apmokėjus už prekes Taisyklių p. 18.1. ir 18.2. nurodytais būdais, prekės, esančios Pardavėjo sandėliuose, Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos per 1- 5 (penkias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą.
 4. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas privalo kartu su prekes pristačiusios įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
 5. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas privalo siuntos nepriimti. Tokiu atveju prekes pristačiusios įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
 6. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekes pristačiusios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei Pirkėjas neįrodo priešingai.
 7. Jei pristatytas prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

 1. Visoms prekėms taikomi gamintojų arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti garantiniai terminai.
 2. Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

27.1. kad nekokybiškas daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu;

27.2. kad būtų atitinkamai sumažinta daikto pirkimo kaina;

27.3. kad Pardavėjas per protingą terminą pašalintų parduoto daikto trūkumus;

27.4. grąžinti sumokėtą pinigų sumą ir atsisakyti sutarties.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo – pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo šiomis sąlygomis:

28.1. Pirkėjas privalo gražinti prekes Pardavėjui savo sąskaita kartu su pateikiamu atsisakymu nuo pirkimo – pardavimo sutarties;

28.2 Prekė privalo būti grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje nepažeista ir nesugadinta. Grąžinant prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą ir pasirašytą pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo dokumentą;

28.3. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, sugadinta ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

 1. Pardavėjas, apžiūri grąžinamą prekę ir ją priima, jei grąžinama prekė atitinka jai keliamus reikalavimus. Priėmęs grąžinamą prekę Pardavėjas grąžina Pirkėjui prekės kainą ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo grąžinamos prekės priėmimo momento.
 2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti kokybiška preke. Pirkėjui atsisakius nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą prekės kainą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nekokybiškos prekės grąžinimo.
 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 2. Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.
 1. INFORMACIJOS PATEIKIMAS
 2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas e–parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
 2. Jeigu Pirkėjas nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, jis praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
 3. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 4. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
 5. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

40. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos